Odpowiedzi

2010-02-23T17:12:41+01:00
OCHRONA DÓBR KULTURY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
DOBRO KULTURY – każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mające znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju
kulturowego ze względu na wartość historyczną, naukową lub artystyczną.
Dobra kultury dzielimy na:
- ruchome dobra kultury – obrazy, rzeźby, zabytkowe stroje, rękopisy, starodruki, nuty, broń, numizmaty, przedmioty związane z kulturą ludową,
- nieruchome dobra kultury – zabytki architektury, cmentarze, obiekty etnograficzne, pola bitewne, obiekty techniki i kultury materialnej, parki narodowe i rezerwaty, pomniki przyrody, obiekty archeologiczne i paleontologiczne.
Ochrona ruchomych dóbr kultury polega na:
- ukryciu ich i zabezpieczeniu przed zniszczeniem w budowlach ochronnych,
- ewakuacji zasobów do wytypowanych ukryć na terenie kraju,
- ewakuacji najcenniejszych zasobów za granicę.
Ochrona nieruchomych dóbr kultury polega na:
- wykonaniu prac ewidencyjno – dokumentacyjnych i techniczno – inżynierskich,
- oznakowaniu znakami rozpoznawczymi konwencji haskiej.
Obiekty podlegające ochronie ogólnej – niebiesko – biała pojedyncza tarcza.
Obiekty podlegające ochronie specjalnej – niebiesko – biała potrójna tarcza.
1 5 1