Wybierz jedno ze znanych ci państw świata(poza: Polska, Niemcy, Etipia) i krótko scharakteryzuj jego społeczeństwo. Podaj liczbę ludności i jej skład etniczny, przedstaw sytuację gospodarczą, gł. problemy mieszkańców oraz inne informacje, które uznasz za ważne

1

Odpowiedzi

2010-02-23T16:23:15+01:00
Liczba ludności: 58.6 mln. mieszkańców
Francja ze względu na swoją liczbę ludności, potencjał gospodarczy, pozycję w Europie i silną armię, uchodzi za jedno z najpotężniejszych państw świata.

Największe Miasta: Paryż, Lyon, Marsylia, Tuluza, Nicea, Strasburg

Gęstość zaludnienia: 106 osób / km2

Skład etniczny:
- Francuzi - 94%,
- Portugalczycy _ 2%,
-Algierczycy _ 1%,
- Marokańczycy _ 1%,
-inni _ 2%

Francuska gospodarka oparta jest na dominującym sektorze prywatnym (prawie 2,5 miliona zarejestrowanych przedsiębiorstw) połączonym ze znaczną, (choć zmniejszającą się) ingerencją państwa w gospodarkę i sektorem publicznym.
Rząd posiada znaczny wpływ na kluczowe segmenty gospodarki, szczególnie infrastrukturę, posiada większościowe udziały w przedsiębiorstwach kolejowych, lotniczych, energetycznych oraz telekomunikacyjnych.
Od roku 1990 rząd stopniowo pozbywał się udziałów w firmach. Obecnie następuje powolna prywatyzacja France Tlcom i Air France, jak również firm ubezpieczeniowych, banków i firm zbrojeniowych. Francja wraz z innymi 11 krajami Unii Europejskiej wprowadziła 1 stycznia 1999 walutę Euro, która całkowicie zastąpiła franka na początku 2000 r.

Poważnym problemem staje się bezrobocie, które waha się w granicach 9,2%. Najbardziej dotknięte bezrobociem są stare regiony przemysłowe Nordu i Lotaryngii oraz mało uprzemysłowione obszary zachodnie, a także region śródziemnomorski, gdzie znacznie wzrosła liczba ludności.
Liczba zatrudnionych w przemyśle jest ustabilizowana, natomiast spada zatrudnienie w rolnictwie.

Ogólnie rzecz biorąc we Francji panuje klimat umiarkowany z łagodnymi zimami (za wyjątkiem terenów górzystych i Alzacji).
24 4 24