1.Oblicz długośc boku kwadratu o przekątnej 2
2.Jaki obwód ma kwadrat o przekątnej 5?
3.O ile dłuższy jest bok kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadratu o przekątnej 8 ?

4 .Oblicz wysokośc trójkąta równobocznego o boku:
a) 12 b) 5 c) √3 d)4√6

5)oblicz pole trójkąta równobocznego o boku:
a) 8 cm b) 10 cm c) 2√3 cm d) 5√2 cm

3

Odpowiedzi

2010-02-23T16:14:22+01:00
Ad.1)
d=2
d=a√2
a=a√2:2
a=√2
Ad.2)
d=5
a=5√2:2=10√2
Obw=4a
Obw=40√2
Ad.3)
d=10
a=5√2
d=8
a=4√2
5√2-4√2=1√2
ad.4)
a)a=12
h=a√3:2
h=6√3
b)a=5
h=5√3:2
c)a=√3
h=1½
d)a=4√6
h=2√6
5)
P=a²√3:2
a) a=8cm
P=32√3
b) a=10cm
P=50√3
c)a=2√3
P=2√3 cm²
d)a=5√2cm
P=12½√2cm²
4 3 4
2010-02-23T16:16:51+01:00
1. d=a√2
a= d / √2
a= 2/√2
a= 2*√2/2
a=√2

2. a=d / √2
a= 5/√2
a= 5√2/2

L= 4*5√2/2=10√2

3.a=10√2/2
a=5√2

b=8√2/2
b= 4√2

5√2-4√2=√2

3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T19:16:16+01:00
1. 2÷√2 =2√2 ÷2 =√2
2. 5÷√2 =5√2 ÷2 =2½√2 2½√2 * 4 =10√2
3.10÷√2 =10√2÷2 =5√2 8÷√2 =8√2÷2 =4√2 5√2 - 4√2 = √2
4.a)12 * √3 ÷2=6√3 b)5 * √3 ÷2=2½√3 c)√3 * √3 ÷2=1½ d)4√6 * √3÷2= 2√18=6√2
5.a)8²√3÷4=16√3 b)10²√3÷4=25√3 c)(2√3)²√3÷4=3√3 d)(5√2)²√3÷4=12½√3
4 2 4