Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:06:51+01:00
Inaczej bioindykatory - organizmy, których obecność lub brak świadczy o cechach danego środowiska. Organizmy wskaźnikowe występują tylko w środowisku o określonych parametrach jakiegoś czynnika, np. pstrągi w natlenionej wodzie, eugleny i sinice w wodzie nadmiernie użyźnionej (wskaźniki eutrofizacji), określone gatunki porostów występują w środowisku wolnym od związków siarki w powietrzu, inne znoszą pewien ich poziom (skala porostowa). Wiele roślin ma też preferencje do określonego pH gleby, np. acydofity - rośliny gleb kwaśnych (wrzos, borówka), bazyfity - rośliny gleb alkalicznych (miłek wiosenny, obuwik) lub do zawartości określonych substancji w glebie, np. nitrofile (marchewka, babka lancetowata).
22 3 22
2010-02-23T16:08:08+01:00
Organizmy wskaźnikowe to te których obecność na danym terenie wykazuje czego brakuje w glebie.
Przykładem rośliny wskaźnikowej są porosty.
Znaczenie dla środowiska mają w dużym stopniu.
24 4 24
2010-02-23T16:08:40+01:00
Organizmy wskaźnikowe to inaczej biowskaźniki. Organizmy te wykazują niską tolerancję np. na zanieczyszczenia środowiska w takim układzie są wskaźnikami stopnia zanieczyszczenia środowiska.
Są przydatne, ponieważ nimi możemy wykryć np. obecność jakiegoś związku. Przykładem są porosty, które mają niską tolerancję na zanieczyszczenia. Tam gdzie występują porosty - środowisko pozbawione jest zanieczyszczeń.
19 4 19