Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:22:49+01:00
Obliczmy w jakim czasie rowerzysta pokonał pierwsze 10km:
t₁ = s₁/v = 10km / (15km/h) = 0,67h

Obliczmy w jakim czasie rowerzysta pokonał kolejne 25km:
t₂ = s₂/v₂ = 25km / (20km/h) = 1,25h

Zatem rowerzysta przejechał łącznie:
s = 10km + 25km = 35km
w czasie:
t = 0,67h + 1,25h = 1,92h

Jego szybkość średnia wynosi zatem:
v = s/t = 35km / 1,92h = 18,3 km/h

Odp. A