Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:18:39+01:00
Sekty zagrozenie dla czlowieka
Przebywanie w traumatyzującej dla dzieci atmosferze sekty powoduje nieodwracalne zmiany w psychice oraz trwale deformuje osobowość młodego człowieka. Jest również przyczyną trudności we wchodzeniu w role społeczne, zaburza kontakty interpersonalne, a także hamuje szeroko pojęty rozwój jednostki. Wspólnota sekty wypacza tradycyjnie pojęty model rodziny, wskutek czego dorastający nastolatek nie posiada wiedzy przydatnej do budowania własnego, opartego na partnerstwie związku.

W wielu wypadkach rodzice nie są świadomi ogromu szkód, jakie wyrządzają dzieciom swoją przynależnością do sekt, mając na względzie tylko realizację własnych potrzeb. Pozycja dziecka w hierarchii grupy jest bardzo niska, a wszelkie decyzje dotyczące jego osoby, np. wybór szkoły czy partnera, są podejmowane odgórnie. Rodzicom pozostawia się niewielką swobodę w wychowaniu dziecka, które od najmłodszych lat jest przygotowywane do pełnienia określonej roli na rzecz sekty.

Uwolnienie się od wpływu tej destruktywnej grupy jest bardzo trudne dla dziecka, które zna tylko rzeczywistość nakreśloną przez sektę. Niemożliwa jest więc konfrontacja obu tych światów: sekty i świata realnego, a powodem jest brak obiektywnej wiedzy na temat drugiego z nich.

Podalem ci zagrozenia ,mysle ze o to ci chodzilo.Pozdro
2 5 2