3. Jaką objętość NH3 otrzymamy w wyniku reakcji 10g wodoru i 50cm3 azotu.

4. Oblicz objętość i masę tlenu który otrzymamy w wyniku rozkładu 2,5 mola wody.

5. Ile cm3 wody należy odparować ze 120g roztworu soli o Cp=15% żeby otrzymać roztwór 25 – procentowy

1

Odpowiedzi

2010-02-23T20:30:18+01:00
3.
10 g wodoru to 5 moli H₂
50 cm³ - x moli N₂
22400 cm³ - 1 mol
x = 0,00223 mola

Wodór jest w nadmiarze, zatem:
N₂ + 3H₂ = 2NH₃

1 mol N₂ - 44,8 dm³ NH₃
0,00223 mola N² - x
x = 0,0999 dm³ NH₃ = 99,9 cm³

4.
1 mol wody - 11,2 dm³ tlenu
2,5 mola - x
x = 28 dm³ tlenu

22,4 dm³ tlenu - 32 g
28 dm³ - x
x = 40 g tlenu

5.
120 g - 100 %
x - 15 %
x = 18 g

18 g - 25 %
x - 100 %
x = 72 g

Więc z masy 100 g musimy zrobić masę 72 g - odparowujemy 28 g wody