Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:55:11+01:00
1.
stałe (pyły, dymy) Pyły- zawierają pierwiastki chemicznem.in. cynk, rtęć, kadm, ołów, arsen, i ich tlenki.Stałe zanieczyszczenia powietrza powstają przede wszystkim wokół hut, cementowni, fabryk oraz w pobliżu dróg. Zródłem powstawania dymów są także pożary lasów. Dymy pod wpływem wiatru przemieszczją sie na duże odległości powodując skażenie terenów.

ciekłe (aerozole) w formie aerozoli występują kosmetyki, leki, farby, lakiery, które mogą zawierać freony. freony przyczyniają sie do powstawania dziury ozonowej.

gazowe (pary, gazy)najważniejsze gazowe zanieczyszczenia to produkty spalania paliw oraz produkty uboczne procesów przemysłowych: tlenki węgla, siarki i azotu oraz siarkowodór.

2.
kwaśne opady-tlenek siarki(4) tlenek węgla (4) tlenek azotu (3) tlenek azotu (4) rozpuszczają sie w wodzie deszczowej i w postaci kwaśnych opadów wracają na Ziemię niszcząc zabytkowe budowle i środowisko przyrodnicze

smog- tlenek siarki (4) i tlenek węgla (4) wraz z para wodna,, osadzają sie" na cząstkach pyłów i sadzy, tworząc mgłę przemyslową nazywaną smogiem

dziura ozonowa-jest przyczyną zwiększania ilości dociarającego na Ziemię promieniowania nadfioletowego (promieniowanie UV). powoduje ono podwyższenie temperatury i zmiany klimatyczne.

Efek cieplarny-to zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze. do gazów cieplarnych zaliczamy tlenek węgla (4), parę wodną, gazowe węglowodory, tlenke azotu (1), tlenek węgla (2) i ozon (odmiana tlenu).4 5 4