Odpowiedzi

2010-02-23T16:30:24+01:00
1.
Z gęstości wiemy:

1 dm³ = 1141 g

więc:

1141 g - 100 %
x - 20 %
x = 228,2 g

Masa molowa kwasu = 98 g/mol, więc

98 g - 1 mol
228,2 g - x
x = 2,33 mola

zatem stężenie molowe wynosi 2,33 mol/dm³

2.
1000 cm³ - 0,1 mola
200 cm³ - x
x = 0,02 mola

Wiemy, że 1 mol gazu doskonałego (przyjmujemy że H₂S jest gazem doskonałym) zajmuje objętość 22,4 dm³, zatem:

1 mol - 22.4 dm³
0,02 mola - x
x =
0,448 dm³ - tyle siarkowodoru należy zużyć