Odpowiedzi

2010-02-25T16:28:44+01:00
Równanie okręgu o środku w punkcie (0;0)
x² + y² = r²
W tym przypadku r = 10 , zatem
x² + y² = 100
A = (5 ;-7)
5² + (-7)² = 25 + 49 < 100
Punkt A nie leży na tym okręgu.
B = (√19, 9)
(√19)² + 9² = 19 + 81 = 100
Punkt B leży na tym okręgu.
C = ( 3√11; -1)
(3√11)² + (-1)² = 9*11 + 1 = 99 + 1 = 100
Punkt C leży na tym okręgu.
D = (-2; 8)
(-2)² + 8² = 4 + 64 = 68 < 100
Punkt D nie leży na tym okręgu.