Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T16:24:48+01:00
Masa cząsteczkowa związku chemicznego, jest to suma iloczynów mas atomowych pierwiastków przez ich ilość.
Masę atomową pierwiastków odczytujemy z układu okresowego pierwiastków.
Jednostką mas atomowych i cząsteczkowych są junity [u].
np.:
Masa cząsteczkowa H2SO4
Masa wodoru=1u, siarki=32u, tlenu=16u (odczytujemy z układu okresowego pierwiastków!!!)
We wzorze tym znajdują się: dwa atomy wodoru, jeden atom siarki i cztery atomy tlenu.
H2SO4= 2*1u + 1*32u + 4*16u = 2u+32u+64u=98u

naj?
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:26:43+01:00
Jak masz tablce ukladu pierwiastkowego to pod pierwiestkiem są liczby np pod H (wodorem) masz liczbe 1.00794u zaokrąglasz to wtym przypadku do 1u
i dodajesz wszystko np H2O 2x1 + 16= 2+16 =18
1 5 1
2010-02-23T16:26:48+01:00
Witaj
Masę cząsteczkową oblicza się przez zsumowanie mas atomowych pierwiastków
występujących w cząsteczce z uwzględnieniem ilości jednakowych atomów.

................pozdrawiam
1 1 1