Zadanie 1.
pokój ma wymiary 4m i 3m. ile trzeba zapłacić za ułożenie parkietu w tym pokoju, jeżeli 1 metr kwadratowy klepki podłogowej kosztuje 52 zł, a ułożenie 1 metra kwadratowego podłogi kosztuje 18 zł?
Zadanie 2.
Na ogrodzenie działki zużyto 160m siatki. Jakie są wymiary działki, jeżeli jej szerokość jest 3 razy krótsza od długości.
Zadanie 3.
na wykonanie ramki do zdjęcia w kształcie prostokąta zużyto 1,6m drewnianej listewki. Szerokość↨ zdjęcia jest o 20cm. krótsza od jego długości. Jakie wymiary ma ramka?


Jeżeli ktoś rozwiąże wszystkie zadanie daje naj!.

2

Odpowiedzi

2010-02-23T16:34:06+01:00
1.
4*3=12 metrów kwadratowych
12 metrów kwadratowych*52zł=780zł
12 metrów kwadratowych*18zł=216zł
780zł+216zł=996zł
2.
160:8=20m
(20*3)*2=60*2=120m
2*20m=40m
3.
1,6m=160cm
160cm-(20cm*2)=160-40=120
120:2=60
3 2 3
2010-02-23T16:43:10+01:00
Zad.1

P=4m*3m = 12m²

52 zł*12m² + 18zł*12m²=624zł+216zł=840zł

odp. Za ułożenie parkietu w tym pokoju trzeba zapłacić 840zł.

zad.2

długość: x
szerokość: x/3
razem: 160m

x*2+2x/3=160m
4x=160m*3
4x=480m
x=480m/4
x=120m - 2x długość

120m/2=60m - długość
60m/3=20m - szerokość

spr. 60m*2+20m*2=120m+40m=160m

odp. Wymiary tej działki to 60m x 20m.

zad. 3

1,6m=160cm
160cm-(20cm*2)=160-40=120
120:4=30cm - szerokość
30cm+20cm=50cm - długość

odp. Ta ramka ma wymiary 50cm x 30cm.

2 3 2