Odpowiedzi

2010-02-23T16:48:45+01:00
Witaj
dane 2,5g Al, 0,125mola S
szukane masa Al2O3
1mol Al..............27g
...x...................2,5g
-----------------------------
x = 1mol*2,5/27 = 0,093 mola Al

2Al ......+......3S---------> Al2S3
2mole............3mole
0,093mola........y
-------------------------
y = 3*0,093mola/2 = 0,140 mola S trzeba na reakcję z 2,5g Al czyli mamy za
mało siarki, a za dużo Al. Masa Al2O3 zależy więc od niedomiaru czyli masy S.
3mole S.............150g Al2O3
0,125mola S..........z
------------------------------------
z = 0,125*150g/3 = 6,25g Al2S3

.....................pozdrawiam
3 4 3