Odpowiedzi

2010-02-23T16:41:13+01:00
1.
Zasady pisania podania
- W lewym górnym rogu wpisujemy imie i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.
- W prawym górnym rogu piszemy miejscowość i date (dzień, miesiąc, rok) złożenia podania.
- Po prawej stronie, pod danymi osobowymi i data złożenia podania, piszemy, do kogo jest skierowane to podanie.
- Nastepnie na środku piszemy wielkimi literami: PODANIE.
- Pod tym napisem powinna się znaleść treść podania. Najpierw piszemy jasno i zwięźle, o co prosimy w podaniu. Nastepnie wyjaśniamy, dlaczego chcemy uzyskać daną rzecz lub dlaczego dana sprawa powinna zakończyc się tak, jak o to prosimy w podaniu.
- Pod treścią podania, na dole po prawej stronie, piszemy zwrot grzecznościowy, np. z poważaniem albo z wyrazami szacunku, a pod nim umieszczamy czytelny podpis.
- Jeżeli do podania chcemy dołżczyć jakieś inne dokumenty, to musimy poniżej podpisu po lewej stronie napisać "Załączniki" i wypisać je w punktach.A napisać możesz coś takiego w treści:
Proszę o przeniesienie mnie do klasy 2 D o profilu mat-inf.
Swoją prośbę motywuję tym, iż (tutaj napisz co chcesz)
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Łączę wyrazy szacunku
Jan Nowak
2010-02-23T16:45:39+01:00
23.02.2010 r., Warszawa

Jan Kowalski
ur.11.09.1995
ul.Kwiatowa 17
01-001 Warszawa Dyrektor Publicznego
Gimnazjum nr 3
ul. Słoneczna 8
01-001 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do pierwszej klasy Publicznego Gimnazjum nr 3 w Warszawie.
Swoją prośbę popieram tym, iż w szkole podstawowej osiągałem bardzo dobre wyniki w nauce i ukończyłem ją z wyróżnieniem. Poza tym wybiera się tu większość moich kolegów.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania. Z góry dziękuję.


Z poważaniem
Jan Kowalski

miejsc. i data w prawym górnym rogu, troche niżej z lewej twoje dane, niżej po prawej informacje o adresacie a później tekst podania