Zadanie otwarte:
Proszę o wszystkie obliczenia (może być bez odpowiedzi)

Basen ma kształt prostopadłościanu.Jego długość jest równa 25 m, a szerokość 12 m. Do basenu wlano 480m³ wody. Jaka jest głębokość wody w basenie?

Zadania zamknięte:
Proszę o nie zgadywanie odpowiedzi. Nie wymagam obliczeń.

1. Jaki to wielokąt, w którym suma miar wszystkich kątów wewnętrznych jest równa 1440⁰?
A. Ośmiokąt B. Dziewięciokąt C. Dziesięciokąt D. Szesnastokąt

2. Jaki wielokąt ma 90 przekątnych?
A. Dziesięciokąt B.Piętnastokąt C. Trzydziestokąt D.Czterdziestopięciokąt

3. Graniastosłup ma łącznie 74 ściany i wierzchołki. Jaki wielokąt jest podstawą tego graniastosłupa?
A. Dziesięciokąt B. Dwunastokąt C.Osimnastokąt D.Dwudziestoczterokąt

4. W graniastosłupi prawidłowym pięciokątnym suma długości wszystkich krawędzi wynosi 105 cm. Krawędź boczna jest o 3 cm dłuższa od krawędzi podstawy. Jaką długość ma krawędź podstawy tego graniastosłupa?
A. 11cm B.17,5 cm C. 6cm D. 9cm

5. W prostopadłościennym akwarium wypełnionym w trzech czwartych wodą znajduje się 45 litrów wody. Podstawa tego akwarium jest prostokątem o wymiarach 50cm x 30cm. Wysokość tego akwarium jest równa
A. 30cm B.300cm C. 40cm D. 400cm

Jeśli nie znasz odpowiedzi na któreś zadanie- nie pisz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:49:12+01:00
Basen ma kształt prostopadłościanu.Jego długość jest równa 25 m, a szerokość 12 m. Do basenu wlano 480m³ wody. Jaka jest głębokość wody w basenie?

V=a*b*c
480=25*12*c
480=300*c I:300
1,6=c
odp:głębokość wody wynosi 1,6 m
2.
x-szerokość basenu
2x-długość basenu

v=abc
2250=1,8*x*2x I:1,8
1250=2x²I:2
650=x²I√
25=x

2x=50
odp:szerokość basenu wynosi 25m, a długość 50 m.

1. d
2. c
3. b - (nie jestem pewna)
4. d
5. a
1 5 1