Zadanie 1
Ile gram chlorku znajduje się w 0,2dm³ 0,1molowego roztworu?

Zadanie 2
W 150cm³ roztworu znajduje się 50g chlorku magnezu. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

Zadanie 3
Ile wody należy odparować ze 150g 20% roztworu aby otrzymać roztwór o stęzeniu 28%?

Zadanie 4
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po dodaniu 10g wodorotlenku sodu do 0,25dm³ roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm³?

Zadanie 5
Do 0,5dm³ roztworu po o stężeniu 0,1 mol/dm³ dolano 0,2dm³ wody. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 6

Ile gram wody i ile gram soli należy zmieszać aby otrzymać 200g 10% roztworu tej soli?Proszę o wpisywanie danych i szukanych do każdego zadania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:37:52+01:00
Rozwiązania przesyłam w załącznikach, w razie niejasności pisz:)