Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T18:40:07+02:00
Metan ma wzór CH₄.

Właściwości:
-w temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem
-metan powstaje w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych (np. na bagnach)
-jako podstawowy składnik gazu ziemniego jest bardzo ważnym paliwem
-nie rozpuszczalny w H2O
-z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową
-jest gazem palnym (pali się niebieskim płomieniem)
-cząsteczka metanu ma kształt czworościanu foremnego
-metan jest gazem cieplarnianym
-lżejszy od powietrza

Do tragedii w Rudzi Śląskiej doszło przez wybuch metanu. Mówi się o "metanowej pułapce" jako prawdopodobnej przyczynie wybuchu. To sytuacja, w której nagle i niespodziewanie uwalnia się duża ilość metanu, ukrytego w skałach. Do takich zdarzeń dochodziło np. w ubiegłym roku w kopalni "Sośnica-Makoszowy", a niedawno w kopalni rud miedzi "Rudna" w Polkowicach. Cztery lata temu gwałtowny wyrzut metanu i skał miał też miejsce w kopalni "Zofiówka". Dokładne przyczyny będą znane po analizie ekspertów.

Pozdrawiam


2 5 2