Odpowiedzi

2010-02-23T16:55:09+01:00
Robot jest bardzo duży. Ma siwy kolor i jest wykonany ze stali. Ma małą głowę i swiecące oczy.Używam go do prac domowych. wyposażony jest w miotłę ścierkę łyżkę nóż i widelec. Zamiast stóp ma szczotki do podłogi. Jest bardzo pomocny. lubi go moja mama. Jestem z niego dumny bo sam go zrobiłem.jest przyjazny i posłuszny. Wykona każde moje polecenie. Nigdy się nie myli. Wszystko robi bardzo dobrze. Jest zasilany na baterię. Jest niezniszczalny.Lubi zmywać naczynia i odkurzać.Doskonale radzi sobie w codziennych pracach.Umie przyrządzać ekologiczne dania.

Robot is very large. he has grey colour and he is executed from steel. he has small head and shine eyes.I use him to home works. cloth knife be equipped in broom spoon and fork. There is brush instead of feet to floor. It is very helpful. my mum likes him. I am with him proud because only him I made.it is friendly and obedient. Every will execute my recommendation. It never makes a mistake. All does very good. He be reinforced on battery. It is imperishable.It likes washing off dish and dusting.It advises me in everyday works perfectly.It knows to prepare ecological dishes.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:10:29+01:00
To jest Sam. Jest robotem o idealnej i estetycznej budowie. Jest bardzo barwny . Można powiedzieć , że ma wszystkie kolory na sobie. Ale raczej przeważa kolor czerwony z czarnymi wstawkami . W słońcu lśni jak szalony . Sam jest bardzo " inteligentny " jak na robota . Często mi pomaga na tyle ile może. Dostałam go od taty , który uważa , że jestem trochę leniwa. Ma takie funkcje jak np, sprzątanie pokoju, prasowanie, odkurzanie, zmywanie naczyń i co najważniejsze pomaganiu mi w odrabianiu lekcji . Jest moim przyjacielem. Moi rodzice wraz z kochaną siostrą i moim najukochańszym psem Bastim też się cieszą , że mają nowego domownika. Najlepsze jest to , że jest on ładowany energią słoneczną . Kocham go!


This is Sam. Is a robot with perfect aesthetic and construction. It is very colorful. You could say that it has all the colors on each other. But rather predominates red with black trim. The sun shines like crazy. Sam is a very "smart" as the robot. Often helps me in so far as it may. I got it from dad, who thinks that I am a bit lazy. It has features such as, eg, room cleaning, ironing, vacuuming, washing dishes, and most importantly, helping me with homework. Is my friend. My parents along with the beloved sister and my najukochańszym dog Bastim also be happy to have a new member of the household. The best part is that it is charged by solar energy. I love it!