Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:34:38+01:00
A)
a = 0,5 m = 5 dm
b = 2 dm
c = 40 cm = 4 dm
Obliczmy, czy b² + c² = a²
4² dm² + 2²dm² =? 5² dm²
Zauważmy, że:
20dm² ≠ 25 dm ², więc nie istnieje taki trójkąt.
b)
a = 26 cm
b = 2,4 dm = 24 cm
c = 0,1 m = 10 cm
Sprawdźmy, czy b²+c²=a²
24²cm² + 10²cm² = 26²cm²
576 cm² + 100cm² = 676 cm²
676 cm² = 676 cm², więc trójkąt jest prostokątny.
1 5 1
2010-02-23T16:38:12+01:00
Trzeba zamienić jednostki, trójkąt jest prostokątny wtedy, gdy kwadraty dwóch krótszych boków (przyprostokątnych) są równe przeciwprostokątnej, czyli najdłuższemu bokowi

więc:
a) 0,5 m, 2 dm, 40 cm

0,5m = 5dm
2 dm
40cm = 4 dm

2² + 4² = 5²
4 + 16 = 25
20 = 25 sprzeczność, trójkąt nie jest prostokątny

b)26 cm, 2,4 dm, 0,1 m
26 cm
2,4 dm = 24cm
0,1 m = 10cm

10² + 24² = 26²
100 + 576 = 676
676 = 676 zgadza się, trójkąt jest prostokątny
2 5 2