Najpierw , (dla tych co by sie zgubili , np.4/9 oznacza ułamek cztery-dziewiąte ;) , Potrzebuję dokładnego rozpisania!! nie oczekuję samych wyników!!:P
Oblicz :
(-3,6)×4/9=
(-2,1)×(-4 2/7)=
-7/8÷(-5,6)=
9/10÷(-3/4)=
(-1 1/2)÷(-0,06)=
(-2 2/3)÷1,2=
2/3÷(-6)=
(-0,45)÷1 4/5=
(-2,75)÷(-2,2)=
(-3,5)÷(-1 2/5=

Gdyby coś było nie jasne to pisać ! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:37:54+01:00
(-3,6)×4/9=-3⁶/₁₀x⁴/₉=-³⁶/₁₀x⁴/₉=-⁸/₅=-1³/₅ (te np. ¹/₂ to ułamki)
(-2,1)×(-4 2/7)=-2¹/₁₀x(-³⁰/₇)=-²¹/₁₀x(-³⁰/₇)=9 (tylko wszedzie sie skraca to musisz sam/a bo tu nie ma takiej funkcji :) )
-7/8÷(-5,6)=-⁷/₈÷(-5⁶/₁₀)=-⁷/₈÷(-⁵⁶/₁₀)=⁴⁹/₁₀=4⁹/₁₀
9/10÷(-3/4)=⁹/₁₀x(-⁴/₃)=⁶/₅=1¹/₅
(-1 1/2)÷(-0,06)=(-³/₂)÷(-⁶/₁₀₀)=(-³/₂)x(-¹⁰⁰/₆)=⁵⁰/₂=25
(-2 2/3)÷1,2=-⁸/₃÷1²/₁₀=-⁸/₃÷²²/₁₀=-⁸/₃x¹⁰/₂₂=-⁴⁰/₃₃=-1⁷/₃₃
2/3÷(-6)=²/₃÷(-⁶/₁₀)=²/₃x(-¹⁰/₆)=¹⁰/₉=1¹/₉
(-0,45)÷1 4/5=-⁴⁵/₁₀₀÷⁹/₅=-⁴⁵/₁₀₀x⁵/₉=-⁵/₂₀=-¹/₄
(-2,75)÷(-2,2)=(-275)÷(-220)=(+1,25)
(-3,5)÷(-1 2/5)=(-3⁵/₁₀)÷(-⁷/₅)=(-³⁵/₁₀)÷(-⁷/₅)=⁴⁹/₁₀=4⁹/₁₀


Chyba wszystko dobrze :D