1. Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach : 6 cm x 5 cm x 1 dm2. Oblicz pola powierzchni prostopadłościanów o wymiarach :
a. 4m x 7m x 2 m
b. 2 cm x 4,5 cm x 3,5
c. 11 dm x 11 dm x 11 dm
d . 25 mm x 4,7 cm x 0,2dm

2

Odpowiedzi

2010-02-23T16:55:24+01:00
1 dm=10cm
1)4×6+4×5+4×10=24cm+20cm+40cm=84cm

2)Pc=2×a×b+2×a×c+2×b×c
a)
4m x 7m x 2 m
Pc=2*4*7+2*4*2+2*7*2=56+16+28=100(m)
b)
2 cm x 4,5 cm x 3,5
Pc=2*2*4,5+2*2*3,5+2*4,5*3,5=18+12+15,75=45,75(cm)
c)
11 dm x 11 dm x 11 dm
2*11*11+2*11*11+2*11*11=726(dm)
d)
25 mm x 4,7 cm x 0,2dm
25mm=2,5cm
0,2dm=2cm
2*2,5*4,7+2*2,5*2+2*4,7*2=52,3(cm)

12 3 12
2010-02-23T17:01:43+01:00
1.
1dm = 10 cm to jest wysokość
6cmx5 cm to wymiary podstaw, więc:
6 x 4 + 5 x 4 + 10 x 4 = 24 cm + 20cm + 40 cm = 84cm
2.
Wzór na pole prostopadłościanu: Pole podstawy x wysokość graniastosłupa ( V= Pp x h )
więc:
a) 4m x 7m x 2m: 4m x 7m = 28 m x 2 = 56 m2 (kwadratowych)
b) 2cm x 4,5 cm x 3,5 cm: 2 cm x 4,5 cm = 9 cm x 3,5 cm = 31,5 cm2
c) 11dm x 11dm x 11dm = 11dm x 11dm = 121 dm x 11= 1331 dm2
d)
25mm = 2,5 cm
0,2 dm = 2 cm
25mm x 4,7cm x 0.2 dm = 2,5 cm x 4,7 cm =11,75 cm x 2 cm = 23,5 cm2
5 2 5