Odpowiedzi

2010-02-23T16:44:23+01:00
I. Trapez równoramienny nie będący prostokątem
ma 1 oś symetrii. Jest to prosta przechodząca przez środki
jego podstaw.

II.Trapez , który jest prostokątem ma dwie osie symetrii;
Są to proste przechodzące przez środki jego przeciwległych
boków.

III. Trapez , który jest kwadratem ma 4 osie symetrii.
Dwie takie jak dowolny prostokąt oraz dwie,którymi są proste
przechodzące przez przeciwległe wierzchołki kwadratu.

Uwaga: Trapez to czworokąt, który ma przynajmniej jedna parę boków równoległych. Trapezami są więc prostokąty oraz
w szczególności kwadraty.