Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:49:12+01:00
Zakres treści: -piętra roślinności w lesie równikowym -przystosowania roślin i zwierząt do życia w klimacie gorącym i wilgotnym -bogactwo fauny lasów równikowych Cele lekcji: Uczeń: -wymienia poziomy lasu równikowego -charakteryzuje warunki świetlne panujące w lesie równikowym -opisuje przystosowania roślin do życia na różnych poziomach lasu równikowego -wyjaśnia pojęcie epifity -wymienia nazwy kilku gatunków roślin typowych dla tej stefy klimatycznej -charakteryzuje przystosowania zwierząt do życia w lesie równikowym -wymienia czynniki decydujące o bogactwie roślin i zwierząt lasów równikowych Metody: pogadanka,analiza schematów i plansz,opowiadanie,obserwacja ilustracji w podręczniku oraz w materiałach źródłowych Środki dydaktyczne:podręcznik,zeszyt ćwiczeń,plansze,kolorowe ilustracje roślin i zwierząt lasów równikowych Uwagi:scenariusz opracowany na dwie godziny lekcyjne PRZEBIEG LEKCJI I.Faza wstępna 1.Czynności organizacyjno-porządkowe 2.Kontrola i ocena wiadomości dotyczących: a)występowania lasów równikowych na Ziemi b)warunków klimatycznych i glebowych strefy równikowej 3.Nawiązanie i podanie tematu lekcji II.Faza realizacyjna 1.Wskazanie na planszy poziomów roślinności w lesie równikowym 2.Porównanie z piętrami w lesie strefy umiarkowanej ( odwołanie do wiadomości z klasy czwartej) 3.Omówienie przyczyn takiego rozmieszczenia roślin ze szczególnym uwzględnieniem ubogiego runa 4.Zapis na tablicy: Piętra roślinności w lesie równikowym -drzewa olbrzymy-do 60 m -drzewa wysokie-do 40 m -drzewa niskie-do20 m -krzewy -ubogie runo -ściółka 5.Analiza ilustracji roślinności,zwrócenie uwagi na cechy budowy przystosowujące roślinność do życia w gąszczu lasów równikowych 6.Zapis na tablicy wniosków z obserwacji Cechy roślin lasów równikowych -pnie drzew wysmukłe,pokryte cienką korą -korony małe,gęsto ulistnione -korzenie podporowe -liście o gładkiej powierzchni,spiczasto zakończone -bogactwo lian (oplatają drzewa,pnąc się ku światłu) -epifity-rośliny rosnące na innych roślinach,wykorzystujące wodę lub próchnicę znajdującą się w zagłębieniach konarów np.paprocie ,mchy,storczyki 7.Obserwacja ilustracji zwierząt typowych dla strefy lasów równikowych,uczniowie w 2-3 osobowych grupach charakteryzują wybraną grupę zwierząt(bezkręgowce,płazy,gady,ptaki,ssaki)pod kątem przystosowań do życia w klimacie gorącym i wilgotnym 8.Przedstawienie informacji z pracy grup,zapis wniosków na tablicy -dominują bezkręgowce,a z kręgowców płazy i gady -zwierzęta mają słaby wzrok i węch,a doskonały słuch -brak sępów (nie tworzą się prądy wstępujące) -ptaki słabo latają -zmniejszanie rozmiarów ciała zwierząt dużych(łatwiej przecisnąć się między drzewami) i zwiększanie rozmiarów zwierząt małych np.żaby,ropuchy,motyle -zwierzęta bardzo często przenoszą się w górę,w korony drzew dzięki: -chwytnym łapom lub przylgom -powierzchniom lotnym -co roku odkrywa się nowe gatunki III.Faza podsumowująca 1.Zapis notatki z informacji zawartych na tablicy 2.Zasadniczy wniosek z lekcji uczniowie wpisują kolorem:Liczne gatunki o nielicznych osobnikach,to cecha flory i fauny lasów równikowych 3.Praca domowa: Dla wszystkich uczniów: Uzasadnij stwierdzenie: Świat roślin i zwierząt lasów równikowych jest bardzo różnorodny Dla uczniów chętnych:Opracuj w formie plakatu temat: Przyczyny zmniejszania sie obszarów lasów równikowych oraz skutki tego zjawiska. Tego się musisz nauczyć. to wszystko powyżej znajdziessz.
3 2 3