1. jak poruszałyby się planety Układu Słonecznego, gdyby Słońce przestało je przyciągać?
2.Na Ziemie działa silq grawitacyjna Słońca. Dlaczego wiec nasza planeta nie spada na Słońce? Odpowiedź uzasadnij.
3. Rozwiń myśl zawartą w następującym zdaniu:"jeśli chcemy odkryć być może istniejące dalsze planety Układu Słonecznego, powinniśmy dokładnie zbadać ruchy Neptuna i Plutona"
4.przyczyny rozbieżności miedzy wynikami pomiarów liniowych prędkości obiektów poruszających się w polu grawitacyjnym a teoretycznymi przewidywaniami
5.podaj dwa warunki, jakie muszą być spełnione, aby nastąpiła zmiana energii potencjalnej.
6. jakie dwie zaskakujące cechy ma pole grawitacyjne?
7. podaj dwa warunki, jakie muszą być spełnione, aby praca w polu grawitacyjnym była równa 0.

będę wdzięczna za każdy punkt!:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:52:54+01:00
1. jak poruszałyby się planety Układu Słonecznego, gdyby Słońce przestało je przyciągać?

w kompletnej anarchii :)

2.Na Ziemie działa silq grawitacyjna Słońca. Dlaczego wiec nasza planeta nie spada na Słońce? Odpowiedź uzasadnij.

bo porusza sie po orbicie (1 prawo keplera)

3. Rozwiń myśl zawartą w następującym zdaniu:"jeśli chcemy odkryć być może istniejące dalsze planety Układu Słonecznego, powinniśmy dokładnie zbadać ruchy Neptuna i Plutona"

bo są to najdalej leżące od słońca planety. Ich orbity są najdalej od słońca i być może stykają się z innymi orbitami nieznanych planet.

4.przyczyny rozbieżności miedzy wynikami pomiarów liniowych prędkości obiektów poruszających się w polu grawitacyjnym a teoretycznymi przewidywaniami

przybliżona wartość przyspieszenia ziemskiego.

5.podaj dwa warunki, jakie muszą być spełnione, aby nastąpiła zmiana energii potencjalnej.

przyspieszenie grawitacyjne i wysokość

6. jakie dwie zaskakujące cechy ma pole grawitacyjne?

Jest to uniwersalna siła przyciągania między wszystkimi obiektami obdarzonymi masą.
Każdej masie przypisuje się pewien obszar działania zwany polem.

7. podaj dwa warunki, jakie muszą być spełnione, aby praca w polu grawitacyjnym była równa 0.

droga = 0
obiekt w polu grawitacyjnym
2 1 2