Odpowiedzi

2010-02-23T16:44:20+01:00
Był człowiekiem światłym, wykształconym, mecenasem sztuki. Pierwsze lata jego panowania upłynęły pod znakiem reform. W roku 1765 założył Szkołę Rycerską w Warszawie. Po nieudanym zrywie konfederatów barskich w obronie suwerenności Polski (1768-1772), nastąpił w roku 1772 pierwszy akt tragedii Rzeczypospolitej - I rozbiór Polski. Próbował jeszcze ratować państwo, będące terenem walk stronnictw magnackich opłacanych przez mocarstwa ościenne. Był współtwórcą Komisji Edukacji Narodowej (1773 r.), reform Sejmu Wielkiego (1788-1792) i Konstytucji 3 Maja (1791 r.). Niestety, reformy wywołały ostrą reakcję Rosji. Wybuchła wojna polsko-rosyjska w 1792 r., po której w roku 1793 nastąpił II rozbiór Polski. W roku 1794 wybuchło powstanie przeciwko Rosji pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Król był już biernym obserwatorem. Po upadku powstania, w roku 1795 nastąpił III rozbiór Polski. Rzeczpospolita została wymazana z mapy Europy. Stanisław August abdykował i opuścił Warszawę. Zmarł w 1798 r. w Petersburgu. Stanisław August Poniatowski jest postacią kontrowersyjną w historiografii. Jego patriotyzm i zasługi na polu kultury nie budzą jednak żadnych wątpliwości. Natomiast warunki w jakich wypadło mu żyć i panować były zbyt trudne, aby mógł uratować upadającą Rzeczypospolitą.
1 5 1