Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:54:04+01:00
Zadanie 1. replikacja to jest proces podczas którego dochodzi do kopiowania DNA. Zachodzi ona w jądrze komórkowym i składa się z trzech etapów:
1. inicjacja, która polega na rozpleceniu podwójnej helisy i rozerwaniu wiązan pomiędzy parami komplementarnych zasad(czyli naszych kwasów nukleinowych) cząsteczkami, powstają pomiedzy nimi oczka, a potem widełki replikacyjne
2. elongacja- tutaj pod wpływem enzymu zwanego polimerazą DNa dochodzi do dołączenia do naszych dwóch rozszczepionych nici nowych nukleotydów
3. zakonczenie- polega na oddzieleniu się obu nici od siebie

Zadanie2. Przepisywany jest w procesie transkrypcji gdzie dochodzi ponownie do rozkręcenia nici DNA i zerwanie wiązań wodorowych, potem jest elongacja(tak jak w replikacji) jednak tutaj bierze udział enzym zwany polimerazą RNA, który syntezuje nowe kwasy nukleinowe zgodnie z zasadą komplementarnosci(należy pamietac, że w RNA zamiast Tyminy jest uracyl)
Zakonczenie- na drodze transkrypcji powstają 3 rodzaje nici RNA, które z jądra przemieszczają sie do cytoplazmy

Natomiast tłumaczony jest w procesie zwanym translacją.
Proces ten zachodzi na rybosomach w cytoplaźmie. Łancuch tRNA przylacza się do rybosomu i tutaj po raz kolejny cząsteczki tłumaczone są komplementarnie z mRNA na łancuchy aminokwasowe.

Zadanie3. O kolejnosci aminokwasów w białku decyuje kolejnosc ułożonych kwasów nukleinowych, które sa w procesie translacji tłumaczone na aminokwasy.