1)Oblicz dla jakiej wartości x :

a)wartości wyrażeń 4x+1 i 3x+5 są równe
b)wartość wyrażenia x-3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x-8)
c)wartość wyrażenia 7x-1 jest równa 1/3 wartości x+7
d)wartość wyrażenia x²+3 jest o 2 większa od wartości x(x+1)+2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T19:02:49+01:00
A)
4x + 1 = 3x + 5
4x - 3x = 5 - 1
x = 4
b)
x - 3= 2(x - 8) + 5
x - 3 = 2x - 16 + 5
-3 + 16 - 5= 2x - x
8 = x
c)
7x-1 = 1/3 * x+7
7x - 1 = x + 7/3 *3
21x - 3 = x +7
21x - x = 7 + 3
20x = 10 /20
x= 0,5
d)
(x²+3 ) + 2 = x(x+1)+2.
x² + 5= x² + x +2
5 - 2= x²-x² + x
3=x