Przetłumaczycie mi?
Hunted-What it the hottest guy in the world was hiding a nameless evil, and all he wanted was you? At the start of this heart-pounding new installment of the bestselling House of Night series, Zoey’s friends have her back again and Stevie Rae and the red fledglings aren’t Neferet’s secrets any longer. But an unexpected danger has emerged. Neferet guards her powerful new consort, Kalona, and no one at the House of Night seems to understand the threat he poses. Kalona looks gorgeous, and he has the House of Night under his spell. A past life holds the key to breaking his rapidly spreading influence, but what if this past life shows Zoey secrets she doesn’t want to hear and truths she can’t face?

Tempted-So…you’d think after banishing an immortal being and a fallen High Priestess, saving Stark’s life, biting Heath, getting a headache from Erik, and almost dying, Zoey Redbird would catch a break. Sadly, a break is not in the House of Night school forecast for the High Priestess in training and her gang. Juggling three guys is anything but a stress reliever, especially when one of them is a sexy Warrior who is so into protecting Zoey that he can sense her emotions. Speaking of stress, the dark force lurking in the tunnels under the Tulsa Depot is spreading, and Zoey is beginning to believe Stevie Rae could be responsible for a lot more than a group of misfit red fledglings. Aphrodite’s visions warn Zoey to stay away from Kalona and his dark allure, but they also show that it is Zoey who has the power to stop the evil immortal. Soon it becomes obvious that Zoey has no choice: if she doesn’t go to Kalona he will exact a fiery vengeance on those closest to her. Will Zoey have the courage to chance losing her life, her heart, and her soul? Find out in the next spectacular installment in the House of Night series, TEMPTED.

2

Odpowiedzi

2010-02-23T16:44:26+01:00
Polować, co to najgorętszy facet na świecie ukrywał bezimiennym złem, a chciał tylko ty? Na początku tego serce wali nowe komputerowa z bestsellerowej serii House of Night, Zoey znajomych mieć ją z powrotem i Stevie Rae i czerwone Pisklęta nie są Neferet tajemnic dłużej. Jednak nieoczekiwane niebezpieczeństwa pojawiły. Neferet straży jej nowe, potężne małżonka Kalona, a nikt w domu na noc wydaje się zrozumieć stanowi on zagrożenie. Kalona wygląda wspaniale i ma House of Night pod jego pisowni. Dotychczasowego życia jest kluczem do zerwania jego szybkiego rozprzestrzeniania się wpływów, ale co jeśli w przeszłości życie pokazuje sekrety Zoey nie chce słuchać prawdy i nie może twarz?

Kuszą, Więc ... można by pomyśleć, po wygnaniu nieśmiertelnej istoty i spadł High Priestess, ratowania życia Starka, gryzienie Heath, coraz ból głowy od Erik, prawie umiera, Zoey Redbird to catch a break. Niestety, przerwa nie jest w Izbie prognozy Night szkoły High Priestess w szkoleniach i jej bandy. Juggling trzech kolesi wcale nie jest lek stres, zwłaszcza, gdy jeden z nich jest sexy wojownika, który jest tak do ochrony Zoey, że może on sens uczuć. Mówiąc o stres, ciemne życie czai się w tunelu pod Tulsa Depot rozprzestrzenia, i Zoey zaczyna wierzyć, Stevie Rae mogą być odpowiedzialne za znacznie więcej niż grupa nieprzystosowany czerwony Pisklęta. Aphrodite's wizje ostrzec Zoey trzymać się z dala od Kalona i ciemnych urok, ale także pokazać, że Zoey, która ma prawo do zatrzymania zła nieśmiertelny. Wkrótce staje się oczywiste, że Zoey ma wybór: jeśli ona nie iść do Kalona on taką ognistą zemsty na tych najbliżej niej. Czy Zoey ma odwagę możliwość utraty życia, serce i duszę? Dowiedz się, w następnym raty spektakularny w House of Night serii, uległ pokusie.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T17:02:20+01:00
Polować, co to najgorętszy facet na świecie ukrywał bezimiennym złem, a chciał tylko ty? Na początku tego serce wali nowe komputerowa z bestsellerowej serii House of Night, Zoey znajomych mieć ją z powrotem i Stevie Rae i czerwone Pisklęta nie są Neferet tajemnic dłużej. Jednak nieoczekiwane niebezpieczeństwa pojawiły. Neferet straży jej nowe, potężne małżonka Kalona, a nikt w domu na noc wydaje się zrozumieć stanowi on zagrożenie. Kalona wygląda wspaniale i ma House of Night pod jego pisowni. Dotychczasowego życia jest kluczem do zerwania jego szybkiego rozprzestrzeniania się wpływów, ale co jeśli w przeszłości życie pokazuje sekrety Zoey nie chce słuchać prawdy i nie może twarz?

Kuszą, Więc ... można by pomyśleć, po wygnaniu nieśmiertelnej istoty i spadł High Priestess, ratowania życia Starka, gryzienie Heath, coraz ból głowy od Erik, prawie umiera, Zoey Redbird to catch a break. Niestety, przerwa nie jest w Izbie prognozy Night szkoły High Priestess w szkoleniach i jej bandy. Juggling trzech kolesi wcale nie jest lek stres, zwłaszcza, gdy jeden z nich jest sexy wojownika, który jest tak do ochrony Zoey, że może on sens uczuć. Mówiąc o stres, ciemne życie czai się w tunelu pod Tulsa Depot rozprzestrzenia, i Zoey zaczyna wierzyć, Stevie Rae mogą być odpowiedzialne za znacznie więcej niż grupa nieprzystosowany czerwony Pisklęta. Aphrodite's wizje ostrzec Zoey trzymać się z dala od Kalona i ciemnych urok, ale także pokazać, że Zoey, która ma prawo do zatrzymania zła nieśmiertelny. Wkrótce staje się oczywiste, że Zoey ma wybór: jeśli ona nie iść do Kalona on taką ognistą zemsty na tych najbliżej niej. Czy Zoey ma odwagę możliwość utraty życia, serce i duszę? Dowiedz się, w następnym raty spektakularny w House of Night serii, uległ pokusie.