Odpowiedzi

2010-02-23T17:02:48+01:00
Autor w swoim utworze o charakterze politycznym wykorzystuje na wiele sposobów tytułowy zwrot frazeologiczny. Poprzez wprowadzenie słowa stać w różne konteksty i użycie w kilku frazeologizmach uzyskuje coraz to nowe znaczenie metaforyczne. Na tym jednym zabiegu artystycznym opiera się cały koncept wiersza, Jest on pozbawiony innych środków literackich. Nadawcą jest JA liryczne przemawiające w imieniu zbiorowości.osoba mówiąca to przedstawiciel grupy, tłumu podporządkowany systemowi. Odbiorca to tytułowy pan , czyli TY liryczne- samotnik indywidualista , postać pozostająca w opozycji do JA lirycznego
2 4 2