Zad 1.
Uzupełnij zdania

Podczas spalania pierwiastków chemicznych w ............ powstają tlenki tych pierwiastków.W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego,powstają tlenki ...... lub..... niemetali.W reakcji chemicznej nazywanej reakcją............, tlen i inny pierwiastek są............. a ............... to produkt reakcji chemicznej.

Zad 2
Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej tlenu z
a)wapniem
b)berylem

Zad 3
wskaż, które z poniższych informacji dotyczy tlenu.
a)w temperaturze pokojowej jest cieczą
b) spala sie jasnym płomieniem
c)podtrzymuje spalanie
d) jego wzór chemiczny yo MgO.
e) jest jednym z produktów fotosyntezy
f)jego symbol chemiczny to O
g)jest niemetalicznym związkiem chemicznym

3

Odpowiedzi

2009-10-16T19:21:35+02:00
Tlenie
metali
tlenki
utleniania
substratami
tlenek

wapń+tlen-->tlenek wapnia
beryl+tlen-->tlenek berylu

c e f
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T19:47:37+02:00
Zad.1

Podczas spalania pierwiastków chemicznych w TLENIENIU powstają tlenki tych pierwiastków.W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego,powstają tlenki METALI lub TLENKI niemetali.W reakcji chemicznej nazywanej reakcją UTLENIANIA, tlen i inny pierwiastek są SUBSTRATAMI a TLEN to produkt reakcji chemicznej.

Zad.2

wapń (Ca) + tlen (O) ----> tlenek wapnia (CaO)

beryl (Be) +tlen (O) ---->tlenek berylu (BeO)

Zad.3

c)podtrzymuje spalanie
e) jest jednym z produktów fotosyntezy
f)jego symbol chemiczny to O
2 5 2
2009-10-16T19:53:55+02:00
Zad.1

TLENIENI, METALI,TLENKI UTLENIANIA, SUBSTRATAMI, TLEN .

Zad.2

wapń (Ca) + tlen (O) ----> tlenek wapnia (CaO)

beryl (Be) +tlen (O) ---->tlenek berylu (BeO)

Zad.3

c)podtrzymuje spalanie
e) jest jednym z produktów fotosyntezy
f)jego symbol chemiczny to O
4 5 4