Odpowiedzi

2010-02-24T21:18:04+01:00
Promień wynosi r czyli przyjmijmy że to "x"
wysokość walca wynosi 3r czyli przyjmijmy, że to 3x

Przekrój osiowy walca wyliczamy ze wzoru:
2r*h= 2x*3x

Podstawiamy do wzoru:

2x*3x=150cm²
6x²=150cm²

6x²=150 |:6
x²=25 |√
x=√25
x=5 czyli r=5

Podstawiamy do wzoru na objętość walca
V=π*r²*h
V=π * 5² * 3*5
V=375π cm² ----odpowiedz!

jeśli potrzebujesz dokładnie, czyli bez π to wynik będzie

V≈1177,5 cm²

1 5 1