Zadania z podręcznika Matematyka 2001 klasa I gim.

8, 9, 10, 11, 12 / 190

Zad. 8
Za 5 lat ojciec będzie cztery razy starszy od syna i razem będą mieli 55 lat. Ile lat ma obecnie każdy z nich?

Zad. 9
Za 10 lat ojciec z synem będą mieli razem 100 lat. Przed 10 laty syn był cztery razy młodszy od ojca. Ile lat ma obecnie każdy z nich?

Zad. 10
Aby rozwiązać zadanie
"Za 325 zł kupiono 25 metrów materiału w dwóch gatunkach. 1 metr materiału I gatunku kosztował 14,50 zł, zaś 1 metr materiału II gatunku - 12 zł. Ile kupiono metrów każdego gatunku?"
wykonaj podane niżej czynności
->Oznacz przez x - ilość materiału I gatunku.
->Zapisz, używając x, ile kupiono materiału II gatunku.
->Zapisz wyrażenie opisujące koszty zakupu materiału I gatunku.
->Zapisz wyrażenie opisujące koszty zakupu materiału II gatunku.
->Ułóż równanie, w którym porównasz koszty zakupu jednego i drugiego materiału oraz kwotę, jaką zapłacono za te zakupy.
->Oblicz, ile kupiono materiału I gatunku, a ile - materiału II gatunku. Sprawdź otrzymane wyniki z warunkami zadania.
->Rozwiąż to samo zadanie, oznaczając przez x ilość materiału II gatunku.

Zad. 11
Kupiono 12 zeszytów. Zeszyty w linię były po 3,50 zł, a w kratkę po 4,50 zł. Zapłacono 49 zł. Ile kupiono zeszytów w linię, a ile - w kratkę? O ile więcej kupiono zeszytów w kratkę niż w linię?

Zad. 12
Kupiono 24 bilety do kina, bilety normalne było po 16 zł, a ulgowe po 11 zł. Łącznie zapłacono 289 zł. O ile więcej kupiono biletów ulgowych niż biletów normalnych?

Proszę o to aby były zapisane wszystkie obliczenie i o to, aby jak najszybciej to rozwiązać, a przynajmniej do 22:00.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:59:31+01:00
Zad.8

x - ojciec
y - syn

x+5 = 4(y+5)
x+5+y +5 = 55

x+5=4y +20
x+y = 20-5

x+4y=15
x+y=45

-x+4y=-15
x + y = 45
--------------+
5y=30
y = 6

x = 45-6 = 39

_______________________________________

zad.9

x - wiek ojca
y - wiek syna

x+10+y+10=100
4*(y-10)=x-10


x+y=100-20
4y-40=x-10x+y=80
4y-x=30
---------------------
(metoda przeciwnych współczynników)

5y=100 /:5
y=20
x+y=80
x+20=80


x=60
y=20


_______________________________________

zad.10

x - liczba metrów materiału 1 gatunku
y- liczba metrów materiału 2 gatunku

Równanie
x + y= 25
14,5x + 12y = 325

x=25-y
14,5(25-y) + 12y = 325

362,5 - 14,5y + 12y = 325
2,5y = 37,5/:2,5
y=15

x = 25 - y
x = 25 - 15
x = 10

x=10, y=15


_______________________________________

zad.11

x-ilość zeszytów w linię
12-x-ilość zeszytów w kratkę
3,5x-kwota za zeszyty w linię
4,5(12-x)-kwota za zeszyty w kratkę
3,5x+4,5(12-x)=49
3,5x+54-4,5x=49
x=5
12-5=7
7-5=2
zeszytów w linię było 5 sztuk a w kratkę 7

_______________________________________

zad.12

x-bilety normalne
y-bilety ulgowe
x+y=24
y=24-x
16x+11y=289
16x+11*(24-x)=289
16x+264-11x=289
5x=289-264
5x=25
x=5

x+y=24
5+y=24
y=24-5
y=19
odp.biletów normalnych kupiono 5,a ulgowych 19
7 5 7
2010-02-23T17:02:48+01:00
Zad 8
x - wiek syna
4x - wiek ojca
55 - wiek obojga
x + 4x = 55
5x = 55 /5
x = 11 - wiek syna
55 - 11 = 44 - wiek ojca

7 5 7