1.Biuro przewoźników posiada k autokarów i 2 razy mniej mikrobusów. Autokary można wynajmować po m złotych, a mikrobusy o 50 zł taniej- za 100km jazdy. Ile pieniędzy wpłynie do biura za wynajem wszystkich autokarów i mikrobusów na trasę 800km?
2.Rozłóż wielomian na czynniki:
a)2x^2=4xy=2y^2 b)4x-4y-6x^2+6y^2 c)x^2-8xy+15y^2
d)y^2+10xy+16x^2

3.Ile pierwiastków ma wielomian x^4+x?
4 Ile jest równe a+b, jeżeli ab=55 i a^2+b^2=146?
5Grzegorz jest 3 lata młodszy od Janka. Ile lat miał Grzegorz trzy lata temu, jeżeli Janek ma obecnie x Lat.
6.Różnica liczb a i b jest równa 5, a różnica między kwadratami a^2-b^2=95 Ile jest równa suma a+b?
i Ostatnie 7. W kasie jest a złotych w banknotach 100-złotowych, b zł w banknotach 50-złotowych i c zł w banknotach 0-złotowych. Ile banknotów jest w kasie??
PLZ O ODP POTRZEBNE PILNE
Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI

1

Odpowiedzi

2009-10-18T13:40:48+02:00
Zad6.
a-pierwsza liczba
b- druga liczba
z warunków zadania wiadomo, że...
a+b=5
a do kwadratu + b do kwadratu=95
a-b =5
(a-b)(a+b)=95
5(a+b)=95/:5
a+b=19
60 1 60