Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T13:41:18+01:00
Санкт Петербург - город молодой, ему всего триста лет, расположен на берегу финского залива Балтийского моря, в дельте реки Невы,лежит на островах, которые связаны сотнями мостов.

Sankt Petersburg-młode miasto, liczy 300 lat, położone jest na brzegu finskiego zalewa Bałtyckiego morza, w delcie rzeki Newy, leży na wyspach które połączono siecią mostów.

Аничков мост - находится на Невском проспекте. Внимание туристов привлекают красивые фигуры лошадей.

Aniczkow most - znajduje się na Niewskim Prospekcie. Uwagę turystów przyciągają piekne figury koni.

Невский проспект - централная улица Санкт Петербурга. Её длина 4 километра.

Niewska aleja - centralna ulica Sankt Petersburga. Ma długość 4 kilometrów.

Дворцоваяа площдь - главная площдь города. Её название связано с Зимним дворцом.

Dworcowy plac-główny plac miasta. Jego nazwa związana jest z Zimnym płacem.

Нева - главная река города.

Newa- główna rzeka miasta

Зимний дворец - выл резиденцией русских царей. Сейчас в нём находится музей-Эрмитаж.

Zimny pałac-był rezydencją rosyjskich carów. Teraz w nim znajduje się muzeum-ermitaż

Памиатник царю Петру Первому - он стоит на берегу реки Невы. Пётр Первый мриста лет назад основал город.

pomnik cara Piotra Pierwszego- stoi on na brzegu rzeki Newy. Piotr Pierwszy 300 lat temu założył miasto

Są to główne zabytki Sankt Petersburga ... tyle moge pomóc :)
2 3 2