Odpowiedzi

2010-02-23T17:02:55+01:00
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie księdza .........................., uczyń go swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim horyzonty, by dostrzegł cały świat spragniony światła prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. Święty ... (imię patrona), którego imię nosi ksiądz ..., Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecamy. Prosimy, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i pracował owocnie dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem. Amen
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T17:06:28+01:00
Módlmy się za księży, za ich pełną wiarę,
dzięki nim Słowo Boże rozumiemy doskonale.

Są naszymi przewodnikami, uczą nas o Chrystusie,
bo najważniejsza jest wiara, a nie życie w luksusie.

Niech nasi księża, cudowni kapłani,
będą szczęśliwi, łaską Bożą obdarowani.

Niech żyje im się lekko, w przyjaźni z Bogiem,
gdy spotkają się z nim pod niebiańskim progiem.

Módlmy się za nich, bo oni nas prowadzą,
każdego rozumieją i nikim nie gardzą.
4 5 4