Zad.2.

Stosunek miary kąta zewnętrznego trójkąta do miary kąta wewnętrznego tego trójkąta jest równy 2:3.Oblicz miary tych kątów.

Zad.3.

Miara kąta wewnętrznego trójkąta jest równa mierze odpowiadającego mu trójkąta zewnętrznego.Jaki to trójkąt?

2

Odpowiedzi

2010-02-23T17:15:18+01:00
2.

2:3
2x+3x=180
5x=180
x=36

2:3
2*36 3*36
72 1082.

Trójkąt prostokątny
2010-02-23T17:19:13+01:00
Zad 2
x-wspolna miara
2x-kąt wewnętrzny
3x -kąt zewnetrzny
180' -miara 2 kątow
2x+3x=180'
5x=180' /;5
x=36'
zad3
to trojkąt prostokątny