Pomocy pomóżcie proszę was pomóżcie proszę
1.napisz równania reakcji chemicznej , dobierz współczynniki
a) sód + tlen --> tlenek sodu
b) żelaza + chlor --> chlorek żelaza (3)
c) magnez + tlenek wodoru --> tlenek magnezu + wodór

2.oblicz procentową zawarteść
a) tlenu i potasu w tlenku potasu
b) chloru i magnezu w chlorku magnezu
tylko proszę o konkretne rozpisane działania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T17:15:22+01:00
1.napisz równania reakcji chemicznej , dobierz współczynniki
a) sód + tlen --> tlenek sodu
4Na+O2 >2Na2O
b) żelaza + chlor --> chlorek żelaza (3)
4Fe + 3Cl2 >2FeCl3
c) magnez + tlenek wodoru --> tlenek magnezu + wodór
Mg + H2O >MgO + H2


2.oblicz procentową zawarteść
a) tlenu i potasu w tlenku potasu
K2O
MK2O = 39*2+16=94u
%K=78/94*100%=83%
%O=16/94*100%=17%
b) chloru i magnezu w chlorku magnezu
MgCl2
MMgCl2 = 24+35*2=94u
%Mg=24/94*100%=25,5%
%Cl=70/94*100%=74,5%