Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:23:00+01:00
600 N/500 cm² = 600 N/0,05 m² = 12000 Pa = 120 hPa (w temacie zadania jest błąd powinno być 120 hPa a nie 1200 hPa )
120 hPa to wartość ciśnienia czyli
p = 120 hPa
Wzięło to się stąd, że ciśnienie wyraża się wzorem
p = F/s
czyli
za F wstawiamy 600 N a za s wstawiamy 0,05 m² bo
500 cm² = 0,05 m²
więc po wstawieniu do wzoru mamy
p = 600 N / 0,05 m² = 12000 Pa = 120 hPa
2010-02-23T17:24:33+01:00
600N/500cm²

Wzięło ci się to ze wzoru p=F/s gdzie:
p - to ciśnienie wyrażne w pascalach [Pa]
f - to siła tacia wyrażona w Niutonach [N]
s - to powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych [m²] Czyli:
600N/500cm²=600N/0,05m²=12 000 Pa=120 hPa

Powinno wyjść 120 hPa, może pomyliłeś się o jedno zero w zapisywaniu.
2010-02-23T23:02:12+01:00
600N / 500cm3 = 1,2 Pa = 1200 HPa
Podstawową jednostką jest Pa (pascal) ale ciśnienie przede wszystkim wyrażmy w HPa. Wystarczy przemnożyc otrzymany wynik przez 1000, lub od razu 500 cm3 zamienić na 0,5 dm3 :)