1.Oblicz masę atomu wapnia wyrażoną w gramach ,znając jego masę atomową

2.Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznego wyrazona w jednostkach masy atomowej,wiedząc że masa jego atomu wyrażona w gramach jest równa 3,35*10do -23potęgi g. Podaj nazwę tego pierwiastka

tylko 10 do -23potegi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T11:10:15+01:00
1.
Masa atomowa wapnia = 40 u
1 u = 1,66×10⁻²⁴ g
m Ca = 40 × 1,66×10⁻²⁴ g = 66,4×10⁻²⁴ g
2.
m X = 3,35×10⁻²³g ÷ 1,66×10⁻²⁴ g = 20,18 u - pierwiastek ten to Neon Ne