Odpowiedzi

2009-04-15T18:11:51+02:00
Dane:
v= 0,6c - prędkość rakiety
t' =10 lat- czas, który upłynął w rakiecie

należy obliczyć ze wzoru Lorentza:


t= t ÷ √1- v²/c²

t= 10÷ √ 1 - (0,6)²c²/c² = 10÷ √1-0,36 = 12,5

Na Ziemi upłynie 12, 5 roku.

5 4 5