Proszę mi to sprawdzić :)
Nie wiem czy jest dobry czas, te przymiotniki i czasowniki czy są w dobrej formie gramatycznej. Możecie coś dopisać :)


My name is Marta. I'm 16 years old and I live in Warsaw. I have medium-lenght brown straight hair and blue eyes. I'm slim. I'm friendly, happy and helpully. I interested in volleyball. My parents' name is Anna and Maciej. My mum like cooking and going to shopping. My dad likes deal garden. They are helpfully and honestly people. My brothers' name is Arek and Jan. They are 10 and 16 years old. Arek interested in motoryzation and coputer. Jan interested in music and football.

2

Odpowiedzi

2009-10-16T19:48:16+02:00
My name is Marta. I'm 16 years old and I live in Warsav. I have medium-lenght brown straight hair and blue eyes. I'm slim. I'm friendly, happy and helpful. I very interesting a volleyball. My parents' names are Anna and Maciej. My Mum like cooking and going to shopping. My Dad like deal garden. They are helpful and honestly people. My brothers' names are Arek and Jan. They are 10 and 16 years old. Arek interesting a automotive and computer. Jan interesting a music and football.
2009-10-16T19:48:49+02:00
My name is Marta. I'm 16 years old and I live in Warsaw. I have medium-lenght brown straight hair and blue eyes. I'm slim. I'm friendly, happy and helpfully.I am interested in volleyball. My parents' names are Anna and Maciej. My mum likes cooking and going to shopping. My dad likes careing garden. They are helpfully and honestly people. My brothers' names are Arek and Jan. They are 10 and 16 years old. Arek is interested in motorization and computer. Jan is interesting in music and football.

w present simple -s w 3os zawsze do czasownika
tylko pare :*