Potrzebuje drugiej, trzeciej formy tych czasowników oraz słowo po polsku (druga forma to past simple, a trzecia bodajże present perfect) jeżeli będą byki to sorka (a jak będą to powiedzcie gdzie) :
Catch
chooce
come
cut
do
draw
drink
drive
eat
fall

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:20:00+01:00
Catch- caught-caught-łapać
choose-chose-chosen-wybierać
come-came-come-przychodzić
cut-cut-cut-ciąć
do- did- done-robić
draw-drew-drawn-rysować
drink-drank-drunk-pić
drive-drove-driven-kierować
eat-ate-eaten-jeść
fall-fell-fallen-upaść
2010-02-23T17:20:06+01:00
Catch, caught, caught ---> złapać
chooce, chose, chosen ---> wybrać
come, came, come ---> przyjść
cut, cut, cut ---> ciąć
do, did, done ---> zrobić
draw, drew, drawn --- > rysować
drink, drunk, drunk ---> pić
drive, drove, driven ---> kierować
eat, ate, eaten ---> jeść
fall, fell, fallen ---> spaść
2010-02-23T17:23:08+01:00
Infinitive: catch , choose, come, cut, do , draw, drink, drive, eat, fall
Past: caught, chose, came, cut, did , drew, drank, drove, ate, fell
Past Participle: caught chosen, come, cut, done, drawn, drunk, driven, eaten, fallen

catch --> łapać
choose --> wybierać
come --> przychodzić
cut --> ciąć
do --> robić
draw --> rysować
drink --> pić
drive --> kierować
eat --> jeść
fall --> spaść
1 1 1