Czesc :)
Legenda:
* - potega
/ - kreska ulamokowa :D
x - razy
: - podzelic
10/8 Przedstaw w postaci jednej potęgi:
56*4 x 56*6 =
11*11/11*9=
17*5 x 17*18 : 17*21=
5*8 x (5*7 : 5*2)=
2*50 :(16 x 2*10)=
20*10/20 x 20*6 x 400=
Prosze jak najszybciej .. !

1

Odpowiedzi

2010-02-23T22:37:47+01:00

56⁴ x 56⁶=56⁴⁺⁶=56¹⁰
11¹¹/11⁹=11¹¹⁻⁹=11²
17⁵ x 17¹⁸ : 17²¹=17⁵⁺¹⁸⁻²¹=
5⁸ x (5⁷ : 5²)=5⁸x5⁷⁻²=5⁸x5²=5⁸⁺²=5¹⁰
2⁵⁰ :(16 x 2¹⁰)=2⁵⁰:(2⁴x2¹⁰)=2⁵⁰:2⁴⁺¹⁰=2⁵⁰:2¹⁴=2⁵⁰⁻¹⁴=2³⁶
20¹⁰/20 x 20⁶ x 400=20¹⁰⁻¹x20⁶x20²=20⁹⁺⁶⁺²=20¹⁷