Zad 1 .
Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach a ) 5 cm x 10 cm x 7 xm . b) 5,5 dm x 41 cm x 275 mm .

Zad 2 .
Oblicz długość krawędzi sześcianu, którego pole powierzchni wynosi:
a) 486 cm2 b) 8,64 dm2 c) 37,5 cm2

Zad 3 .

Z szesnastu jednakowych sześcianów o rawędzi 1 dm można zbudować cztery różne prostopadłościany. Znajdź wymiary tych prostopadłościanów, łączną długość ich krawędzi oraz ich pola powierzchni .proszęę ; ***
dam naaaj . < 3

1

Odpowiedzi

2010-02-23T17:33:28+01:00
1.
a) (5*4) + ( 10*4)+(7*4) = 20+40+28=88cm
b) 5,5 dm=55cm
275mm=27,5cm
55*4+41*4+27,5*4=220+164+110=494cm

2.
a)486cm2 / 6=81
81/4=20,25cm
b)8,64dm2/6=1,44
1,44/4=0,36 dm
c)37,5cm2/6=6,25
6,25/4=1,5625cm

3.Trzeciego nie umiem