1. Oblicz masę chlorku strontu potrzebna do otrzymania 200g nasyconego roztworu, jeśli rozpuszczalność soli w warunkach doświadczenia jest równa 70g/100g wody.
2. Oblicz masę soli zawartą w 300g roztworu KI nasyconego w temperaturze 300K, jeśli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 140g/100g wody.
3.Oblicz masę soli masę wody, jakie należy przygotować w celu uzyskania 400g roztworu NaCl nasyconego w temperaturze 373K. Rozpuszczalność NaCl w tej temperaturze wynosi 35g/100g wody.
4.Rozpuszczalność azotanu (V) baru w temperaturze 20⁰C wynosi 8,88g/100g H₂O. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztwory.
5.Stężenie nasyconego roztworu KClO₃ wynosi 6,76%. Oblicz rozpuszczalność tego związku.

1

Odpowiedzi

2010-02-23T17:26:40+01:00
1. 70+100=170
170-70
200-x
x=82,35

2.140+100=240
240-140
300-x
x=175

3.35+100=135
135-35
400-x
x=103,7 - masa substancji
400-103,7=296,3 - m wody

4.ms-8,88g
mr-100g
mroztworu=100g+8,88g=108,88g
Cp=ms*100%/mr
Cp=8,88*100%/108,88
Cp=8,16%

5. 100-masa roztworu
6,76 masa substancji
100-6,76=93,24g - masa wody
93,24g wody rozpusci sie 6,76g substancji
100g- x
x=7,25
6 3 6