Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T20:00:20+02:00
Od końca XV wieku (rok 1493) wykształcił się w Polsce sejm walny, czyli zjazd posłów - przedstawiciele szlachty wyłonionych na sejmikach ziemskich i zaopatrzonych w tzw. instrukcje.

Sejm walny uchwalał ustawy, podatki, zwoływał pospolite ruszenie, zawierał traktaty pokojowe i przymierza, kontrolował skarb, podejmował uchwały większością głosów. Tylko król miał prawo zwołać wspólnych zjazd izby poselskiej oraz senatu oraz zatwierdzić projekt ustaw. Za datę powstania polskiego parlamentu(sejmu) przyjmuje się rok 1493, kiedy uchwalona została pierwsza uchwała obowiązująca w całym państwie(uchwały takie zwano wówczas konstytucjami). Obowiązywała zasada jednomyślności: na uchwalenie konstytucji musieli się zgodzić wszyscy uczestnicy obrad.