Temat:Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.
w kazdym zadaniu rozpisywac się rozpisac sie co ij ak
Zad.4

Oblicz średnią arytmetyczną liczb 2k-3,2k+1i2k+5

zad.5.Zapisz wypowiedz jasia w posatci wyrazenia algebraicznego.Przekształc to wyrażenie do prostszej posatci,Jaką liczbę pomyślała Małgosia a początku?

Wypowiedz Jasia: Pomyśl jakaś liczbę.Dodaj 4 wynik pomnóż przez 2 i odejmij 8,Otrzymany wynik pomnóż przez 3,a następnie podziel przez 2

Wypowiedz Małgosi- Wyszło mi 18.

zad.6.Zapisz w jak najprostszej postaci

a/ 2x[x-5]-3[xdo kwadratu - 2x]+[x-2]x
b/a[a+b+c]-b[a-b+c]-c[a-b-c]

zad.7.Dane są wyrażenia lagebraiczne.Wykonaj działania: A: 3xdo kwadratu- xy
B: -2xy C:3x
a/[Arazy B]razy C
b/Arazy[B razy C]
c/[A+B]razy C
d/Arazy c+b razy C

zad.8
Oblicz wartośći liczbowe wyrazen:
a/3[xdo kwadratu - 2x+3]-2[xdo kwadratu - 5x-1]dla x+2

1

Odpowiedzi

2010-02-26T16:36:51+01:00
4. (2k-3+2k+1+2k+5)/3=(6k+3)/3=2k+1
5. 3[2(x+4)-8] /2= 3(2x+8-8) /2=6x/2=3x
6. a) 2x[x-5]-3[xdo kwadratu - 2x]+[x-2]x=2x do kwadratu-10x-3x do kwadratu+6x+x do kwadratu-2x=-6x
b)a[a+b+c]-b[a-b+c]-c[a-b-c]=ado kwadratu +ab+ac-ba+b do kwadratu-bc-ca+cb+c do kwadratu=a do kwadratu +b do kwadratu+ c do kwadratu
8. 3(x do kwadratu -2x+3)-2(x do kwadratu-5x-1)=3x do kwadartu-6x+9-2x do kwadratu+10x+2=x do kwadratu+4x+11
2 do kwadratu+4*2+11=4+8+11=23