Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T17:26:11+01:00
220g roztworu KCl zawiera 150g wody.Oblicz stęzenie procentowe takiego roztworu.
mr=220g
mw=150g
ms=mr-mw=220-150=70g

Cp=ms/mr*100%=70/220*100%=31,81%