Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:52:27+01:00
Więc zapiszmy wzór na objętość walca i wyznaczmy z niego pole podstawy (znając pole podstawy obliczymy śjej promień), więc:
V = Pp * H /: H
V / H = Pp. Podstawmy niewiadome.
Pp = 3000 cm³ / 2 dm
Pp = 3000 cm³ / 20 cm
Pp = 150 cm²
Wiemy, że podstawą walca jest koło, więc wyliczmy ze wzoru na pole koła jego promień.
P = πr² / :π
P/π = r² /√
Pierwiastek z P/π = r, gdzie P = 150 cm². Mamy podać przybliżenie do dwóch miejsc po przecinku, więc przyjmijmy, że:
π≈3,141, wtedy:
r =150 cm² / 3,141 cm
r ≈ 47, 755 ≈ 47,76 [cm]
Odpowiedź: Promień puszki w przybliżeniu ma długość 47,76 centymetrów.
1 1 1