Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T15:38:31+01:00
Sprawozdanie z rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009/2010

Szkoła ……………………………………………..
Oficjalna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.15 w hali widowiskowo- sportowej. Wcześniej w klasach odbywały się spotkania uczniów z wychowawcami celem sprawdzenia obecności, powtórzenia hymnu szkolnego.
Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie, wejściem pocztu sztandarowego.Następnie poczet flagowy dokonał uroczystego zawieszenia flagi państwowej na maszt. W tym czasie wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn państwowy.
Naszą uroczystość uświetniła obecność ( proszę podać nazwisko np. prezydenta,wójta)
.
Do słów powitania dyrekcji przyłączył się burmistrz -pogratulował i wręczył kwiaty.
Bardzo ważny moment to ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym naukę rozpocznie 49 pierwszoklasistów w dwóch oddziałach..
Ślubowanie przeprowadziła pani ……………………………. , a aktu pasowania dokonał pan dyr. …………………. Dzieci oprócz uściśnięcia dłoni przez dyr. otrzymali skromne upominki.
Starsi koledzy nie zapomnieli o swoich nowych i do tego młodszych kolegach- powitali ich słowami i słodyczami.
Powitanie i życzenia oraz symboliczne upominki przedst.. Rady Pedagogicznej p. ………………….. i przedst.. Samorządu Uczniowskiego ………………………….. bardzo poruszyły nowego dyrektora.
Po części oficjalnej uczniowie ponownie spotkali się z wychowawcami - Odbierali przygotowane dla nich plany lekcji.
W tym roku szkolnym naukę w szkole podstawowej rozpoczęło 306 uczniów w tym
153chłopców i tyle samo dziewcząt.
Grono pedagogiczne wzbogaciło się o nowych nauczycieli:
-panią mgr …………………………………………………..
-pana mgr ………………………………………………..
-panią mgr ………………………………………………..


Cała uroczystość przebiegała w pięknej i optymistycznej na przyszłość atmosferze.

w miejsce kropek prosze podać nauczycieli
10 3 10